Musisz przeprowadzić audyt energetyczny? Sprawdź, jakie masz obowiązki

Zagadnienia związane z energooszczędnością stają się coraz bardziej ważne. Zgodnie bowiem z postanowieniami pakietu klimatycznego, Polska została zobligowana do znacznego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, co wiąże się z koniecznością zredukowania zużycia energii elektrycznej. Z tego powodu, placówki publiczne muszą przeprowadzić audyt energetyczny, który wykaże efektywność i ujawni ewentualne straty energii. Jakie ciążą obowiązki na sektorze publicznym?

audyt energetycznyOszczędność energii

Obowiązek nakazujący, by przeprowadzić audyt energetyczny, ma na celu zobrazowanie bieżącej sytuacji efektywności energooszczędnej w danym obiekcie. Ma on za zadanie sprawdzenie czy dany budynek wywiązuje się z postanowień. Zgodnie bowiem z Ustawą o Efektywności Energetycznej, każdy obiekt z sektora publicznego musi wykazać zmniejszenie zużycia energii o 1,5% każdego roku. Dane dotyczące oszczędności energii finalnej przedstawiane są w bilansie, który wykazuje sytuację przed wdrożeniem usprawnienia oraz wyniki osiągnięte, dzięki podjętym energooszczędnym krokom. Raport musi zawierać jeszcze plan kolejnych usprawnień, które mają przynieść kolejny spadek zużycia w przyszłym roku. Bilans składany jest na ręce prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Wdrożenia

Wdrożenie nowych rozwiązań czy modernizacji o charakterze energooszczędnym należy do obowiązku każdej placówki sektora publicznego. Przynajmniej jeden z kilku wymienionych przez ustawę środków zwiększających energooszczędność, musi wejść w życie. Dana placówka może co roku pracować nad tym samym parametrem, pod warunkiem, że rokrocznie wykaże poprawę na poziomie 1,5 % oszczędności energii finalnej. Wśród możliwych sposobów zmniejszania zużycia znajdują się: nabycie lub modernizacja urządzenia lub pojazdu, który cechuje się niskim zużyciem energii, wprowadzenie rozwiązań termoizolacyjnych, które zmniejszą zużycie energii związanej z ogrzewaniem, modernizacja klimatyzacji i wentylacji, wymiana wyeksploatowanego urządzenia czy wprowadzenie czynności z zakresu zarządzania środowiskowego.