Ceny energii elektrycznej – jakie czynniki wpływają na ich kształtowanie się?

ceny energii elektrycznej

Średnio od dwóch lat prosumenci energii elektrycznej w naszym kraju doświadczają regularnego wzrostu cen. Nie da się ukryć, że nie jest to proces korzystny absolutnie dla nikogo z nas – bez względu na to, czy jesteśmy prywatnymi, czy też biznesowymi odbiorcami prądu. Trzeba sobie jednak jasno powiedzieć, że istnieje szereg czynników, jakie wpływają na ceny energii elektrycznej. Co więc można do nich zaliczyć?

Ceny energii elektrycznej a koszty jej produkcji i dystrybucji

ceny energii elektrycznej

Rynek energii elektrycznej składa się z producentów, którymi są elektrownie, a także z dystrybutorów, którymi są dostawcy energii elektrycznej. Wobec tego zachodzi tu pewna zależność pomiędzy produkcją i dystrybucją, która w dużej mierze kształtuje ceny energii elektrycznej, o czym więcej na https://eon.pl/dla-domu/portal-o-energii-dla-domu/jak-czytac-rachunek-za-energie-elektryczna.

Można więc najprościej powiedzieć, że w momencie, kiedy koszty produkcji energii elektrycznej wzrastają, sami dystrybutorzy muszą zapłacić za nią o wiele więcej. W ostatnim kwartale ceny dystrybucji wzrosły więc o 40%, gdyż analogicznie doszło także do wzrostu cen produkcji. Nic więc dziwnego, że w takich warunkach to my – jako odbiorcy energii elektrycznej – również jesteśmy tym faktem mocno dotknięci i ponosimy znacznie wyższą cenę za 1 kW energii elektrycznej.

Ceny energii elektrycznej – region geograficzny i konkretny dostawca

Ceny energii elektrycznej są też – poniekąd – kształtowane przez konkretnych dostawców i przez region geograficzny naszego kraju. Dla przykładu w Polsce maksymalna i minimalna cena za 1 kW energii nie jest jasno określona. Każdy dostawca może więc nadać swoją własną cenę, bazując na ustaleniach PGiNG. Co więcej, warto również zauważyć, że ceny energii elektrycznej są poniekąd uzależnione od danego regionu geograficznego.

Okazuje się, że obecnie najdroższą energią obarczeni są mieszkańcy województwa mazowieckiego, małopolskiego oraz śląskiego. Z kolei najniższą cenę za energię elektryczną płaczą mieszkańcy Pomorza, a także województwa świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Jasno więc można zauważyć, że niestety, nie mamy wpływu na wiele czynników, które przyczyniają się do kształtowania cen energii elektrycznej w naszym kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.