Energia wiatrowa w Polsce – czy ma szansę?

energia wiatrowa

Analiza środowiskowa, oceniająca uwarunkowania do rozwoju energetyki wiatrowej w naszym kraju, klasyfikuje Polskę na 10 miejscu światowego rankingu. Tak wysokie miejsce wynika przede wszystkim z optymalnych warunków naturalnych, charakteryzujących niektóre regiony kraju. Niebagatelne znaczenie ma też rozwój technologiczny i wzmacniający potencjał tam, gdzie warunki naturalne zmieniają się na gorsze. Ocenia się, że inwestycja w energetykę wiatrową opłaca się aż na 29,8% powierzchni Polski, w tym 1,4% to obszar o wybitnych przesłankach do lokalizacji farm wiatrowych, a 8,9% posiada warunki co najmniej korzystne. 

Energia wiatrowa w Polsce

Polityka Klimatyczna przyjęta również przez Polskę, definiuje energię wiatrową jako jedną z najlepiej rokujących technologii w dobie negatywnych zmian klimatycznych. W dokumencie pod nazwą Polityka energetyczna Polski do 2030r. przyjęto kilka założeń, wśród których ważną rolę przypisuje się właśnie energii wiatrowej. Ma ona bezpośredni lub pośredni wpływ na postawione tam cele, które zakładają:

  • poprawę efektywności energetycznej
  • wzrost bezpieczeństwa dostaw energii
  • dywersyfikację źródeł energii
  • rozwój odnawialnych źródeł energii
  • zmniejszenie oddziaływania energii na środowisko

Energia wiatrowa w Polsce, czyli progi i bariery

Energia wiatrowa postrzegana jest jako ten rodzaj energetyki, który cechuje najkrótszy okres budowy. Co najmniej dwa razy krótszy niż energia pozyskiwana z biomasy, cztery razy krótszy niż konstrukcja elektrowni wodnych i aż cześć razy krótszy niż budowa elektrowni jądrowych. Co więcej, lądowa energetyka wiatrowa, w tym energia wiatrowa w Polsce, jest najtańszym w budowie źródłem energii odnawialnej, również w kontekście eksploatacji. 

energia wiatrowa

Rozwój energii wiatrowej w Polsce natrafia jednak na liczne bariery, do najbardziej istotnych należą:

  • brak precyzyjnych, weryfikowalnych podstaw prawnych do realizacji inwestycji
  • brak uzgodnień warunkujących przyłączenie gotowej inwestycji do systemu krajowego energii
  • brak precyzyjnych wskaźników oceniających wpływ inwestycji w energię wiatrową na środowisko
  • niski stopień wiedzy społecznej na temat pozyskiwania tego rodzaju energii

Energia wiatrowa w Polsce ma szansę się rozwijać, potrzeba tylko jednoznacznych regulacji prawnych i wyższej świadomości społecznej. Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie: https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/artykuly/2020/elektrownie-wiatrowe—jak-dzialaja-i-czy-warto-w-nie-inwestowac.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.